Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse. 

Helseavdelingen har etter omorganiseringen 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo: 
 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken Sør (KHOT ØVS), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken Nord (KHOT ØVN), kontorlokalisering i Moss
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss
Den ledige stillingen er i seksjon KHOT ØVS, som er en av fire seksjoner som har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester. Seksjonen har et spesielt ansvar for oppgaver knyttet til det geografiske området som i dag er Østfold fylke. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetsaker m.m
 • Delta i systemrevisjoner 
 • Veilede og undervise helsepersonell 
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4
 • Behandling av saker etter forskrift om førerkort m.m. 
I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor vil andre oppgaver også måtte påregnes tillagt stillingen.


Kvalifikasjonskrav
 • Lege som er spesialist i samfunnsmedisin, eller allmennmedisin. Lege med erfaring fra kommunehelsetjenesten kan også søke.
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Viktige personlige egenskaper er integritet, fleksibilitet, evne til tverrfaglig samarbeid og god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne og at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver
 • Interesse for og god kunnskap om systemorientert arbeid
Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.


Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege fra kr  820 000 til
kr 850 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Anya Kolsrud på telefon: 32 26 69 29 / 950 31 524, ass. fylkeslege Maren Heldahl, på telefon: 69 24 70 77 / 472 36 621 eller
fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen på telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 18. februar 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Anya Kolsrud
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 32 26 69 29 / 950 31 524
Navn: Maren Heldahl
Tittel: Ass. fylkeslege
Telefon: 69 24 70 77 / 472 36 621
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Fylkesmannen i Oslo og Viken
1502 MOSS