Kort om arbeidsgiver

Tiltredelse etter avtale.
Stillingen er tilknyttet seksjonert 8-delt kardiologisk vakt (tertiærvakt). Seksjonen
har 9 overleger i kardiologi og 4 utdanningsstillinger.
Hjertemedisinsk sengepost har 25 senger, medisinsk overvåking har 8 senger og observasjonsposten tilknyttet akuttmottaket har 13 senger.
Hjertemedisinsk seksjon har egen pacemaker-operasjonsstue, gjør pacemaker-,
ICD- og CRT- og ILR-kontroller, ekkokardiografi (TTE og TEE),
sykkelbelastnings-EKG, Holter, R-test og ILR implantasjoner og har tilgang til
CT cor, MR cor, Myokardscintigrafi og PET-CT.
Vi søker den personen som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. En person som gjerne er forskningsinteressert og ønsker å påvirke og utvikle egen
arbeidsplass.

 

Arbeidsoppgaver

 • Allsidig drift av sengepost og poliklinikk. 
 • Delta i (for tiden) 8-delt seksjonert kardiologisk bakvakt. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist 
 • Det vil bli lagt stor vekt på at søkeren har erfaringsbakgrunn som tilsvarer seksjonens behov
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse 

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med kort vei til flyplass, hovedstaden og kysten med alle muligheter dette bringer. Les mer på Visitvestfold

  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig medlemskap i pensjonsordning
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester, arbeidserfaring og evt. spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48192478
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg