Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.
Virksomheten består i dag av
stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende
senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Kreftavdelingen har sengepost med 10 senger. Kreftenhetene gir
poliklinisk cellegiftbehandling, og gir også behandling på lokalmedisinsk senter Otta og Fagernes.
Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele
Sykehuset Innlandet HF.
Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med
posisjoneringsutstyr fra C-rad).

Ved avdelingen er det ledig stilling som:

Lege i spesialisering 2/3 i onkologi – 100% fast stilling

En må påregne arbeidssted både Lillehammer og Gjøvik.

Vi samarbeider med OUS for spesialistutdanning.

Tiltredelse etter avtale, helst snarlig. 

Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk innenfor medisinsk onkologi og stråleterapi
 • Visitt, inn- og utskrivelser av onkologiske pasienter i sengepost, under supervisjon med overlege
 • Arbeide i tverrfaglig team: tverrfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Delta i internundervisning for avdelingen og undervisning for pasienter/pårørende
 • Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til vurdering av behandlingsopplegg

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og ha gjennomført godkjent LIS 1 eller 18 måneders turnustjeneste.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Relevant yrkeserfaring, klinisk erfaring og akademisk kompetanse vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet, samt god pasientbehandling
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig og evne til å håndtere høyt arbeidspress
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i møte med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Per i dag ingen vaktordning, arbeidstid primært på dagtid.
 • Anledning til høy faglig utvikling, samt personlig utvikling.
 • Regelmessig etisk supervisjon 
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for 1 år indremedisin inkludert hematologi i divisjonen. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Bunes Skogholt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 46 83 58 28
E-post: kristin.bunes.skogholt @sykehuset-innlandet.no
Navn: Hanne Chr Solstad Olsen
Tittel: kst Avdelingssjef
Telefon: 97752983
E-post: hcs@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik