Kort om arbeidsgiver

Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi, er det ledig 6 mnd. vikariat som overlege. Tiltredelse 01.03.20.

Seksjon for plastikkirurgi utfører alle håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Seksjonen har p.t. 8 overleger og 6 LIS.
Seksjonen har regionsansvar for brannskader.
Ved plastikkirurgisk seksjon er det et fullverdig tilbud til pasienter med plastikkirurgiske problemstillinger, dette inkluderer brystrekonstruksjon i alle former, håndkirurgi, brannskade- og sårbehandling, postbariatrisk kirurgi, hudtumores, malignt melanom, tverrfaglig assistanse i forhold til andre kirurgiske spesialiteter. Vi har daglige operasjonsstuer, samt fullt utrustet poliklinikk for både vurderinger og operasjoner i lokal (4 stuer). Egen ergoterapeut.
Det er ca 12.000 polikliniske kontakter per år, i tillegg utføres et stort antall operasjoner både som inneliggende og dagkirurgisk, foruten poliklinisk.

Seksjonen har stort fokus på akademisk arbeid, for tiden pågår det flere PhD- prosjekter og annen forskning ved seksjonen. Et godt arbeidsmiljø vektlegges tungt.

Arbeidsoppgaver

 • Overlege har ansvar for pasientbehandling samt utdanning av nye Leger i spesialisering. Vi har 2-delt vaktsjikt med hjemmevakt, ansvar for håndskader er underlagt plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset Telemark.
 • Må beregne postbariatrisk aktivitet på Notodden. 

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk spesialistgodkjennelse må foreligge eller forventes innen kort tid etter ansettelse.
 • Kjennskap til mikrokirurgi kan være en fordel.
 • Håndkirurgisk kompetanse vil vektlegges.
 • Postbariatrisk kompetanse. 
 • Evt. tidligere akademisk erfaring vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være fra siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Faglig interesse og engasjement for plastikkirurgi.
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing på tvers av yrkesgrupper er en forutsetning.
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.
 • Pedagogisk evne og engasjement til opplæring av LiS forventes.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Overlege vil gå i turnus svarende til en hver tid antall overleger (kan variere noe grunnet permisjoner og forskning).

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Tammy Fiabema
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90639235
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon plastikkkirurgi, Sykehuset Telemark HF
er for tiden Notodden, Porsgrunn og
3710 Skien