Kort om arbeidsgiver

Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi, er det ledig 6 mnd. vikariat som overlege. Tiltredelse 01.03.20.

Seksjon for plastikkirurgi utfører alle håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Seksjonen har p.t. 8 overleger og 6 LIS.
Seksjonen har regionsansvar for brannskader.
Ved plastikkirurgisk seksjon er det et fullverdig tilbud til pasienter med plastikkirurgiske problemstillinger, dette inkluderer brystrekonstruksjon i alle former, håndkirurgi, brannskade- og sårbehandling, postbariatrisk kirurgi, hudtumores, malignt melanom, tverrfaglig assistanse i forhold til andre kirurgiske spesialiteter. Vi har daglige operasjonsstuer, samt fullt utrustet poliklinikk for både vurderinger og operasjoner i lokal (4 stuer). Egen ergoterapeut.
Det er ca 12.000 polikliniske kontakter per år, i tillegg utføres et stort antall operasjoner både som inneliggende og dagkirurgisk, foruten poliklinisk.

Seksjonen har stort fokus på akademisk arbeid, for tiden pågår det flere PhD- prosjekter og annen forskning ved seksjonen. Et godt arbeidsmiljø vektlegges tungt.

Arbeidsoppgaver

 • Overlege har ansvar for pasientbehandling samt utdanning av nye Leger i spesialisering. Vi har 2-delt vaktsjikt med hjemmevakt, ansvar for håndskader er underlagt plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset Telemark.
 • Må beregne postbariatrisk aktivitet på Notodden. 

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Norsk spesialistgodkjennelse må foreligge eller forventes innen kort tid etter ansettelse.
 • Kjennskap til mikrokirurgi kan være en fordel.
 • Håndkirurgisk kompetanse vil vektlegges.
 • Postbariatrisk kompetanse. 
 • Evt. tidligere akademisk erfaring vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være fra siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Faglig interesse og engasjement for plastikkirurgi.
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing på tvers av yrkesgrupper er en forutsetning.
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.
 • Pedagogisk evne og engasjement til opplæring av LiS forventes.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Overlege vil gå i turnus svarende til en hver tid antall overleger (kan variere noe grunnet permisjoner og forskning).

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Tammy Fiabema
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90639235
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon plastikkkirurgi, Sykehuset Telemark HF
er for tiden Notodden, Porsgrunn og
3710 Skien
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Telemark strekker seg fra kyst til fjell med store variasjoner i landskap og særpreg. Fra sørlandsid...

Besøk arbeidsgivers profilside