Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker å ha deg med på laget som brenner for terapi og som kan tenke deg å være med på å videreutvikle terapitilbudet ved Sandnes DPS. Vi har ledig fast 100 % stilling. Poliklinikken
består av 23,4 årsverk med overleger, lis leger, psykologspesialister,
psykologer, sosionomer og psykiatriske sykepleiere, samt merkantilt personale. Ditt hovedansvarsområde vil være poliklinisk virksomhet, deltakelse i inntaksvurderinger, utredninger, og veiledning av LIS leger og leger på poliklinikken, samt rådgivning opp mot 1.linjen. 
Poliklinikken tar inn  pasienter med varierte og sammensatte lidelser, dette reflekteres også i kompetansegrunnlaget. Våre ansattete har videreutdanning  innenfor ulike terapeutiske
retninger. Godt samarbeid og engasjement kjennetegner arbeidsmiljøet, og det
legges til rette for at en kan dra veksler på hverandres ulike kompetanser. Poliklinikken driver både individuell og gruppebasert behandling innenfor kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, og traumefokusert behandling med flere.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid og individuell samtalebehandling.
 • Medisinsk vurdering av pasienter.
 • Samarbeid med instanser i 1. linjetjenesten og med helseforetakets enheter.
 • Delta i undervisning og veiledning.
 • Opplæring/veiledning til leger i spesialisering.
 • Medisinrådgivning til fastleger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, leger som snart er ferdig spesialist i psykiatri oppfordres også til å søke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Gode kommunikative ferdigheter og gode samarbeidsevner.
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Gode velferdsordninger og muligheter for faglig utvikling.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Hanneli Batalden
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51514121/92232952
Arbeidssted
Sandnes DPS Poliklinikk, Helse Stavanger HF
Julie Eges gate 6
4306 Sandnes