Bydel Grorud har en stabil og god legetjeneste fordelt på 6 legekontorer. Bydelen vedtok i 2018 en legeplan. Bydel Grorud kan tilby en faglig og spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlege/ bydelsadministrasjon. 

Ledig fastlegehjemmel ved Rødtvet Legesenter fra 01.07.20

Rødtvet Legesenter er et veldrevet legesenter med to fastleger. Kontoret har to medarbeidere og stabilt personale. Legesenteret er organisert som AS. Legekontoret bruker InfoDoc. Laboratoriet er utstyrt som et vanlig moderne legekontor.

Nåværende listelengde er 1100.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.
Søknadsfrist er den 25.02.2020

Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, legearbeid eller planarbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
  • Deltakelse i legevaktsarbeid
  • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid.  
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
  • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Fortrinnsvis sykehustjeneste. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vektlegges sterkt.-Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid  

Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.
Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.
Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktpersoner
Navn: Karoline Harding
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: karoline.harding@bgr.oslo.kommune.no
Navn: John Eddy Grønseth
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 92204005
E-post: je.gronseth@gmail.com
Arbeidssted
Rødtvet legesenter
Kakkelovnskroken 2
0954 OSLO