Jeg søker fastlegevikar fra 01.03.20 til cirka januar 2021 grunnet foreldrepermisjon. Det kan bli mulighet for forlengelse utover denne perioden dersom det er ønske om det, da jeg også må ha sykehusår som ledd i spesialisering. Det er mulighet for å starte opp gradert tidligere enn 1. mars.

Liste på cirka 850 pasienter med 4 kurative dager i uka. Kommunal stilling som skolelege på en av skolene i Porsgrunn en dag annen hver uke med fri i skoleferier. Det er lagt til rette for inntil en kontordag i uka på legekontoret der de øvrige legene dekker øyeblikkelig hjelp-timer, for å unngå kvelder og helger med kontorarbeid. Det er plikt til deltagelse i kommunal legevakt, vaktbelastningen er i utgangspunktet svært lav grunnet flere fast ansatte legevaktsleger i kommunen.

Friisebrygga legesenter har god og stabil bemanning med erfarne helsesekretærer, det er godt arbeidsmiljø og en god blanding av erfarne og yngre leger på kontoret. Vi bruker SystemX journalsystem og har Pasientsky for kommunikasjon ut mot pasientene. I sistnevnte ligger også mulighet for e-konsultasjoner og videokonsultasjoner dersom det er ønske om å benytte dette.

Søkere må ha norsk autorisasjon, beherske norsk godt muntlig og skriftlig, og bør ha gjennomført LIS1-tjeneste.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i vikariatet eller har spørsmål! Tlf: 98 62 08 31, e-post: lene.leion@gmail.com .
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Lene Leion
Tittel: Fastlege
Telefon: 98 62 08 31
E-post: lene.leion@gmail.com
Arbeidssted
Friisebrygga Legesenter
Friisebrygga 3
3921 PORSGRUNN