Kort om arbeidsgiver

Det er ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Avdeling for radiologi Rikshospitalet, ledig to faste stillinger som overlege. Stillingene er tilknyttet henholdsvis Abdominalradiologisk seksjon og Thorax/Kar/ØNH-radiologisk seksjon. Ytterligere vikariater ved seksjonene kan bli ledig. Søker bes oppgi om det søkes på én eller begge stillinger, og om evt. vikariat er av interesse. 

Avdeling for radiologi Rikshospitalet har et integrert RIS/PACS og en maskinpark med alle modaliteter unntatt mammografi. Det er et stort spekter av sykdomstilstander med en generelt høy andel av patologiske funn.

Abdominalradiologisk seksjon: Modaliteter: CT, MR, ultralyd med intervensjon, gjennomlysningsundersøkelser. Fagområder: transplantasjonsradiologi, onkologi, utredning av abdominalpatologi. Seksjonen dekker all generell ultralyd for voksne på Rikshospitalet. Det vil bli anledning til å jobbe med flere modaliteter.

Thorax/Kar/ØNH-radiologisk seksjon: Modaliteter: CT, MR og konvensjonell radiologi. Fagområder: Seksjonen har ansvar for radiologisk diagnostikk av thorax, ØNH-regionen og aorta hos voksne. Det omfatter lungesykdommer inkl. onkologi og transplantasjoner. ØNH-sykdommer inkl. onkologi, tinningbenspatologi og rhinologi, CT- og MR-diagnostikk av hjertet, og CT- og MR-angiografi. Seksjonen har også ansvaret for CT-veiledete intervensjoner.

Vi tilstreber godt miljø, høyt faglig nivå og løpende forbedring av arbeidsprosesser inkludert IT-løsninger.

Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. Bekreftelse på norsk autorisasjon og attester må kunne fremvises.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må være godkjent norsk spesialist i radiologi eller LIS i spesialisering i radiologi
 • Det forutsettes at søkeren behersker skandinaviske språk skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring fra seksjonens arbeidsområder
 • Vitenskapelig erfaring er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Ansvarlig, selvstendig og pålitelig
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Fokus på godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Hopp
Tittel: Avdelingsleder, Avdeling for radiologi RH
Telefon: 92299629
E-post: ehopp@ous-hf.no
Navn: Claudius Steinfeldt-Reisse
Tittel: Seksjonsleder, Abdominalradiologisk seksjon
Telefon: 23070000
E-post: clarei@ous-hf.no
Navn: Benedicte Falkenberg-Jensen
Tittel: Seksjonsleder, Thorax/Kar/ØNH-radiologisk seksjon
Telefon: 93636342
E-post: bfalke@ous-hf.no
Arbeidssted
Abdominalradiologisk seksjon og Thorax/Kar/ØNH-radiologisk seksjon
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo