Kort om arbeidsgiver
Om seksjon Sandefjord Medisinske Senter
Seksjon Sandefjord Medisinske Senter er en av 5 seksjoner i kommunalområdet Helse og omsorg. Sandefjord Medisinske Senter har samlet somatiske korttids-plasser (intermediær-, rehabiliterings- og lindrende avdeling, samt ØHD-plasser), Legevakt, Lærings- og mestringssenter, Frisklivssentral, Fysio- og ergoterapi til hjemmeboende og kortidslager for hjelpemidler.
Lederfunksjonen for kliniske legetjenester er også lokalisert til senteret for å sikre et godt faglig fellesskap. Overlegen inngår i seksjonens ledergruppe.
 
Ansvarsområder:
Du vil få ansvar for alle kliniske legetjenester i kommunen. Dette innebærer legetjenesten i legevakt, helsestasjon, sykehjem, ØHD og fastlegeordningen.
Det er for tiden 55 fastleger i kommunen fordelt på 14 legekontorer.
Samarbeidet med fastlegene er godt, og det er regelmessige møter i lokalt samarbeidsutvalg (LSU), Kvalitetsutvalg for legevakten, og møter i allmennlegeutvalget (ALU). Det forventes at du blir en sentral bidragsyter mht. utvikling av tjenestene i samarbeid med driftsenhetene.
 
Du vil få drifts- og personalansvar for en legetjeneste for sykehjem og helsestasjon med 12,4 årsverk, herav 2 utdanningsstillinger for legetjeneste i sykehjem, samt en kommunal fastlegepraksis ved Sandefjord legevakt. Legetjenesten er fordelt på 6 sykehjem, ØHD-vakt, 6 familiesentre og helsestasjon for ungdom.
 
Det inngår også ansvar for 5 LIS1 stillinger og ansvar for LIS3 for spesialiteten allmennmedisin. Alle utdanningsstillingene har egne veiledere.
 
Sandefjord legevakt er en 24 timers legevakt som er godt organisert, har stabil legedekning og fokus på faglig utvikling og kvalitet. Legevakten har god sykepleiebemanning som bruker Manchester triage. Som overlege vil du samarbeide tett med enhetsleder for legevakten.
 
Det vil i 2020 bli etablert tre fagkoordinatorer for helsestasjon, legevakt og intermediær/ØHD. Dette er leger som får delegert ansvar for disse fagområdene, slik at lederoppgaven for kliniske legetjenester blir mer effektiv.
I tillegg blir det tilsatt en koordinator for LIS3-ansvaret.
Her er en kort filmsnutt om arbeidsplassen:
 
Arbeidsoppgaver
 
 • Medisinsk-faglig-, personal-, drift- og budsjettansvar for de kliniske legetjenestene kommunen
 • Kvalitets- og utviklingsarbeid i legetjenesten
 • Bidra til undervisning av annet helsefaglig personell.
 • Saksbehandling
 • Stedfortreder for Kommuneoverlegefunksjon

  Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege og spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, gjerne med godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin.
 • Erfaring fra legevakt og fastlegevirksomhet.
 • Kjennskap til kommunal virksomhet
 • Formell lederkompetanse og ledererfaring. Ledererfaring vektlegges, og kommunen vil legge til rette for lederutdanning.

  Personlige egenskaper
 • Selvstendig og faglig beslutningsdyktig
 • Ryddig arbeidsform
 • Stor evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner innen egen enhet og i organisasjonen generelt 
 • Svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  
  Personlig egnethet vektlegges.
   
  Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver og faglig engasjerte kollegaer
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet.
 • Tilrettelegging for forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsbetingelser 
  Vi venter på din søknad.
   
Søknadsfrist 26.01.20
Søknader vil håndteres etter offentlighetsloven § 25.
Ved spørsmål om stillingene kontakt seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Eli Hansen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
E-post: eli.hansen@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Sandefjord medisinske senter
Skiringsalsveien 26
3208 SANDEFJORD