Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har ledig en 100 % fast stilling som kommunalt ansatt fastlege (LIS3) fra og med 01.05.2020. Listelengden er per i dag 850 pasienter.
 
Om oss
Røros legesenter er et kommunalt legesenter med syv leger og en LIS1 lege. Det er til sammen 5,8 årsverk på avdelingen som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Røros legesenter ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjenesten og øvrige kommunale helsetjenester. Vi er et veldrevet legesenter med varierte av arbeidsoppgaver. Avdelingen vår har et meget godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvalitet, tverrfaglighet og samarbeid.

Legevaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca. 10 000 innbyggere. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus med tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste av vaktarbeidet utføres.
 
Kvalifikasjoner
 • lege med godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste (LIS1)
 • spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte dette
 • akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • god kjennskap til norsk lovverk
 • norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig
 • samisk språk og kulturkompetanse er en fordel
 • førerkort klasse B. Bør disponere egen bil
 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • pasientliste på 850 pasienter
 • pliktig deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid. Den interkommunale legevakten består av Os, Holtålen og Røros kommuner
 • legen må ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid
 
Personlige egenskaper
 • det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
 • evne til selvstendig arbeid
 • gode evner til samhandling
 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
 
Søknadsfrist: 27.01.2020
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad, tlf. 41 33 33 42, epost: anne.kalstad@roros.kommune.no, eller virksomhetsleder helse Jan Roger Wold, tlf. 41 00 11 33, epost: jan.wold@roros.kommune.no
Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 
Hvordan søker du?
Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Røros kommune
Røros legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41 33 33 42
E-post: anne.kalstad@roros.kommune.no
Navn: Jan Roger Wold
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41 00 11 33
E-post: jan.wold@roros.kommune.no
Arbeidssted
Røros legesenter
Henrik Grønns vei 25
7374 RØROS