Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en nyopprettet, fast stilling som overlege ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet. Seksjonen er en Nasjonal behandlingstjeneste for avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer (landsfunksjon). Seksjonen har et bredt analyserepertoar. Ca 20 personer arbeider i seksjonen, hvorav 3 overleger, som nå utvides til 4. Seksjonen har et utviklende faglig miljø med jevnlige faglige møter og tett tverrfaglig samarbeid.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning. Tiltredelsesdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Det er beskrevet over 1000 sjeldne arvelige medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer). Laboratoriet utfører spesialiserte metabolittanalyser med blant annet avanserte massespektrometriske teknikker, som ledd i utredning av pasienter hvor en av disse sykdommene kan være aktuelle som (differensial)diagnose. Den som ansettes vil ha hovedansvar for rutineaktiviteter i perioder. Dette innbefatter daglig medisinsk vurdering av rekvisisjoner (dvs hastegrad og valg av analyser på bakgrunn av klinisk informasjon) og analyseresultater. Oppfølging av positive funn skjer ofte ved direkte kontakt med rekvirerende lege med råd om (akutt) behandling og eventuell videre utredning. Den som ansettes må også besvare ferdige utredninger skriftlig og besvare eksterne henvendelser med medisinske råd om alle aspekter ved medfødte stoffskiftesykdommer. Vi deltar også i tverrfaglige møter om utredning av pasienter. Den som ansettes må bidra til at seksjonen oppfyller kravene til en Nasjonal behandlingstjeneste, som formidling og forskning. Vedkommende må videre delta i seksjonens kontinuerlige evaluerings- og utviklingsarbeid, f. eks. vurdering av nye aktiviteter og rutiner som bør etableres og ha medisinsk ansvar for enkelte av disse. Vi tilstreber individuell fordeling av disse oppgavene etter interesse. Vi samarbeider internasjonalt med tilsvarende laboratorier og er med i MetabERN (European Reference Network for Hereditary Metabolic Disorders).

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i Medisinsk biokjemi, Barnesykdommer, Medisinsk genetikk eller Nevrologi.
 • Vi ønsker oss en faglig engasjert kliniker med interesse for medisinsk biokjemi eller en laboratorielege med interesse for og helst erfaring fra, pediatri eller nevrologi.
 • Kjennskap til og erfaring med medfødte stoffskiftesykdommer er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Faglig utfordrende og spennende arbeid

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, Klinikk for Laboratoriemedisin
Kontaktpersoner
Navn: Yngve Thomas Bliksrud
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23074113
E-post: ybliksru@ous-hf.no
Navn: Berit Woldseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23071059
E-post: bwoldset@ous-hf.no
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0424 OSLO