Kort om arbeidsgiver
Da nåværende hjemmelsinnehaver har sagt opp sin fastlegeavtale med virkning fra 01.04.20, er det ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Sannan legesenter AS i Steinkjer kommune.
Det er mulighet for tidligere overtakelse av hjemmelen om det er ønskelig. 
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Sannan legesenter, et legesenter som åpnet i august 2015 i en voksende bydel midt i Steinkjer. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med 4 andre hyggelige fastlegekollegaer, hvor to er spesialister i allmennmedisin. 
Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt journalsystemet CGM Allmenn. Det er muligheter for å benytte e-konsultasjon om man ønsker det. 
For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på sannanlegesenter.klinikk.pasientsky.no."
 
Hjemmelen har en listestørrelse på ca. 900 pasienter og et listetak på 1000 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler.
 
Kommunen tilbyr lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av kontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr 850 000,-. Kommunen tilbyr også lønn i inntil 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin. Kommunen dekker også kostnader i forbindelse med kurs som Legeforeningen ikke dekker.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Sannan legesenter.
 
Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til Julia Alexandersen, mobil 41929695 / mail: juliaalexandersen@gmail.com
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Søknad rettes til Steinkjer kommune ved Karin Grøttum, Steinkjer interkommunale legevakt, Seilmakergata 8, 7725 Steinkjer eller karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no.
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 01.02.202
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune (gamle)
Arbeidssted
Sannan legesenter
Steinkjersannan 5
7713 STEINKJER