Fysikalsk medisin og rehabilitering er faget for deg som liker å bruke hele bredden av det medisinske fagfeltet i tverrfaglig samarbeid. Du liker å utforske, se sammenhenger og helhet i møte med pasienter for å bidra til mestring, aktivitet og deltakelse.

Arbeidsoppgaver

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av en sengepost for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk. Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid.
I sengepost arbeider vi i tverrfaglige team rundt pasienten. Det er stor bredde når det gjelder innleggelsesårsak. Som eksempel kan nevnes;  ervervede hjerneskader, nevrologiske sykdommer/skader, beinamputasjon, multitraume og behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter langvarig og alvorlig sykdom.
I poliklinikk jobbes det selvstendig og tverrfaglig. Vi har stor variasjon i fysikaskmedisinske problemstillinger og godt samarbeid med andre klinikker og avdelinger. Som eksempel kan nevnes samarbeid med ortopedisk avdeling om ryggpasienter og klinikk for psykisk helsevern og rus om tilbudet arbeid og helse. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen idrettsmedisin.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med gjennomført LIS1

Personlige egenskaper

Evne og vilje til å jobbe selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og kolleger.

Bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø.
Vilje til å ta ansvar og like utfordringer 
Interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering 

 

Vi tilbyr

Vi er en del av klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag, lokalisert i sykehuset Levanger.
Nært samarbeid med andre avdelinger og klinikker. 
Vi tilbyr spennende faglige utfordringer i et nært og systematisk tverrfaglig samarbeid.
Vi tilbyr et kollegium som er interesserte i faget og ønsker faglig utvikling.
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkningsmulighet.
Lønn i forhold til gjeldende overenskomster

Ved evt. interne endringer vil søknaden også gjelde for vikariat. 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Eggen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098084
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger