Kort om arbeidsgiver
Ved ortopedisk avdeling, seksjon for fot- og håndkirurgi er det ledig fast stilling som overlege fra 1. mars 2020.
Vi ønsker en dyktig spesialist med interesse for, kompetanse og erfaring innen håndkirurgi.
 
Ortopedisk avdeling er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 14 overleger, 4 leger i klinisk fordypningsstilling og 5 LIS i gjennomstrømnings-stillinger. Avdelingen har gruppe 1 status i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Seksjon for fot- og håndkirurgi har 1 seksjonsoverlege, 4 overleger, 1 lege i klinisk fordypningsstilling og 1-2 LIS i gjennomstrømnings-stilling.
 
Ved ortopedisk avdeling drives kun elektiv virksomhet med stort pasientvolum innen flere diagnosegrupper. Vi har stort fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet, og avdelingen har for tiden 6 leger med PhD og 3 PhD kandidater. Overlegene ved ortopedisk avdeling arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning. Det er for tiden 4 ukers fellesferie i juli/august, og redusert aktivitet i julen og påsken. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP.
 
Det ønskes søkere med spesiell interesse for, kompetanse og erfaring innen håndkirurgi, som kan være med på å videreutvikle sykehusets håndkirurgiske virksomhet. Det legges vekt på relevant erfaring og personlige egenskaper.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef/avdelingsoverlege Tor Kjetil Nerhus,
sms/mobil: 934 09 934/ epost kjetil.nerhus@mhh.no eller seksjonsoverlege Lars Kvist Bjune sms/mobil 907 32 552/ epost lars.bjune@mhh.no .
 
Søknad vedlagt CV, attester og søknadsblankett for legestillinger sendes postmottak@mhh.no , med kopi til kjetil.nerhus@mhh.no innen 26. januar 2020.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Tor Kjetil Nerhus
Tittel: Klinikksjef/avdelingsoverlege
Telefon: 934 09 934
E-post: kjetil.nerhus@mhh.no
Navn: Lars Kvist Bjun
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 907 32 552
E-post: lars.bjune@mhh.no
Arbeidssted
Dønskiveien 8
1346 GJETTUM