Kort om arbeidsgiver
Ved Kirurgisk avdeling er det ledig et halvt års vikariat som LIS2/3 i 100% stilling. Tiltredelse snarest etter avtale.

LIS legene har 10-delt sekundærvakt bak LIS-1. LIS legen må kunne dekke både bløtdel og ortopedi på sine vakter. Overlegebakvakt er delt i ortopedi og bløtdel. Avdelingen har tre sengeposter.

Avdelingen har ø-hjelpsfunksjon og utstrakt elektiv virksomhet i ortopedi og revmakirurgi. Innen revmakirurgi har avdelingen regionsfunksjon i Helse Sør-Øst. Ortopedisk seksjon driver utstrakt protesekirurgi og revisjonskirurgi og har i tillegg utvidet ansvar for hoftebrudd i Oslo.
Personlig egnethet, evne til å arbeide i team, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere vil bli vektlagt.

Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
Lønn som LIS i 1/1 stilling pr år: f.o.m. 636 000 t.o.m. 764 000.
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kirurgisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Anders Husby
Tittel: Konst. avdelingsoverlege
Telefon: 22 45 17 18
Navn: Haldor Valland
Tittel: Seksjonsoverlege ortopedi
Telefon: 22 45 17 23
Arbeidssted
Klinikk for anestesi og kirurgi
Diakonveien 12
0370 OSLO