Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) tilhører Klinikk for psykisk helse- og rus. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

ARA har 5 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR.
ARA har 1 avdelingsoverlege, 6 overleger, samt 2 leger i spesialisering. 
ARA har samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt med private institusjoner innen rusfeltet.
Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.
Vi har ca. 140 årsverk.

ARA er godkjent som læringsarena i rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med andre behandlere, leger og psykologer om behandling av pasienter.
 • Vurdering av henvisninger i inntaksteam.
 • Utredning , diagnostikk og behandling av inneliggende pasienter.
 • Medisinsk faglig ansvar ved seksjonen.
 • Veiledning av leger i spesialisering, øvrige medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring.
 • Bistå avdelingens øvrige seksjoner.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller annen relevant spesialitet.
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvillig og har arbeidskapasitet.
 • Behersker norsk - muntlig og skriftlig godt.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • 100% stilling med spennende arbeidsoppgaver.  
 • Et godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse i TSB.
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster/avtaler.  
 • Gode velferdsordninger - bl.a. tilgang på ferieboliger i innland og utland.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 906 31 070
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: faglig rådgiver
Telefon: 920 91 856
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 71 990
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR avd. for rus og avhengighet (ARA), Vestre Viken
Hauges gate 89 A
3019 Drammen