Kort om arbeidsgiver
I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig fastlegehjemmel med oppstart medio mars 2020. Fastlegehjemmelen har pr. i dag et listetak på 1150 pasienter.
Søkere som kun ønsker et vikariat (minimum 3 måneder for å kunne være tellende for spesialisering i allmennmedisin) vil også bli vurdert dersom ikke hjemmelen kan besettes fra det tidspunkt den blir ledig. 

Om kontoret
Praksisen drives som AS med 3 andre leger, og er sentralt beliggende i nye, lyse lokaler i Halden sentrum, i gangavstand fra togstasjonen. Legekontoret er godt utrustet med blant annet akuttrom, prosedyrerom, rom for gynekologiske undersøkelser og eget laboratorium, med utstyr for bl.a. spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. Fire erfarne legesekretærer i 3,4 årsverk betjener kontoret.
Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned.

Kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon og refusjonsrett fra HELFO
  • Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Drift som selvstendig næringsdrivende lege. Muligheter for fastlønn i en tidsavgrenset periode dersom dette er ønskelig.
  • Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.
  • Ved drift som selvstendig næringsdrivende lege gis rekrutteringstilskudd i form kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for spesialisering i allmennmedisin.
Ved eventuell overdragelse av praksis
Vilkår for overdragelse av praksis og etablering ved legekontoret avtales direkte med hjemmelsinnehaver. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Søknad
Søknad med CV sendes elektronisk via halden.kommune.no under ledig stillinger. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
 
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25.
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvard Bø
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 932 44 052
E-post: halvard.bo@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN