Kort om arbeidsgiver
Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark. Avdelingen har for øyeblikket 13 overlegestillinger, og 7 stillinger for leger i spesialisering.

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.

Som overlege vil du delta i 11-delt vaktturnus, med LIS som aktiv forvakt.

Det er gode kurs- og permisjonsforhold.

Utsyr bl.a:

CT: GE Revolution, installert 2016.
SPECT/CT: Nuc.med.lab m/ny Hot-lab 2017
MR: Siemens Sola 1,5 T og GE Signa Architect 3 T.
UL: 3 stykk Toshiba apparat, det ene med Fusion imaging og Elastografi.
Mammografi: Siemens Mammomat m/tomosyntese.
Intervensjonslab: Det gjennomføres regelmessig intervensjoner. I tillegg biopsier, både CT og UL veiledet.
RIS/PACS: SECTRA, felles for alle bildediagnostiske avd. i Helseregion Midt-Norge.

I tillegg betjenes to skjelettlab’er på DMS, henholdsvis på Stjørdal og Steinkjer.

Avdelingen er sertifisert etter ISO 9001/2015.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

* Granskning av alle typer undersøkelser (konvensjonell radiologi, CT og MR) 

* Ultralyd og gjennomlysning

* Intervensjonsprosedyrer

* Signering av alle typer undersøkelser

* Supervisjon og veiledning av LIS

* Undervisning

* Vurdering av innkomne henvisninger

* Demonstrasjoner og kliniske møter

Kvalifikasjoner

Norsk spesialistgodkjenning i Radiologi.
Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, herunder evne til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset forøvrig

Vi tilbyr

Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling. 

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Rune Wagnild
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097797
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk Levanger, Klinikk for medisinsk Service
Kirkegata 2
7600 Levanger