Kort om arbeidsgiver

Transkulturelt Senter er en liten poliklinikk/kompetansesenter for arbeid med psykisk helse hos traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Senteret har 4 fagstillinger og en kontorleder. Stilling som overlege er ledig fra 1.9.2020.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen vil drive klinisk virksomhet - i hovedsak med barn og unge.
 • Veiledning og undervisning for kommunale tjenester som flyktningtjeneste, barnevern, barnehager og skoler i tillegg til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil være viktige elementer i arbeidet.
 • Det kan legges til rette for metodeutvikling og forskning.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri og interessert i arbeid med flyktninger og asylsøkere. 
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  
 • Kompetanse innenfor antropologi, religionshistorie, språk og kulturkunnskap vil være en fordel.  

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever fleksibilitet, nysgjerrighet og evne til å fungere i et lite og spesialisert team.

Vi tilbyr

 • Stillingen vil bli avlønnet i henhold til gjeldende tariffavtale.
 • Et godt arbeidsmiljø med krevende oppgaver og vekt på og muligheter for faglig utvikling og stadig ny tilegnelse av kunnskap og kompetanse innefor et spennende og engasjerende fagfelt.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Jone Schanche Olsen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51514017
E-post: jso@sus.no
Arbeidssted
Transkulturelt senter, Helse Stavanger HF
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger