Kort om arbeidsgiver

Ved gyn./obst. avdelingen i Arendal, er det ledig vikariat i 100 % stilling som overlege (sommervikar). Det er behov for vikar i perioden 15.06. - 23.08.2020, men dersom man har anledning til å jobbe kun deler av perioden kan dette skrives i søknaden. 

Avdelingen er en fullverdig gyn-/fødeavdeling.  I tillegg til gyn/føde poliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske og urologiske operasjoner, med unntak av canser. Avdelingens operasjoner utføres i en moderne operasjonsavdeling, i tilslutning til overvåknings- og intensivenhet. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Operasjonsstuer er betydelig oppgradert i forhold til satsning på miniinvasiv kirurgi. I tilslutning til dette er det eget møterom med direkte toveis overføring fra flere kamera på operasjonsstuene. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.

Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr år.

Avdelingens ansatte består av 9 overleger, 3 leger i spesialisering, 22 jordmødre og 20 barnepleiere.  Administrasjon av avdelingens pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Akutt funkjson
 • Gyn/uro operasjoner
 • Arbeid på dagtid og i vaktordning med primærvakter kveld/natt. Ved behov kan det også bli aktuelt med bakvakter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning innen kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra Dips er påkrevd
 • Erfaring fra arbeid i Partus og MetaVision  er en fordel

Personlige egenskaper

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Aktivt forskningsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole-Georg Torjusen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 01 42 39
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn./obst. avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal