Kort om arbeidsgiver

Haraldsplass Diakonale Sykehus har ansvar for et lokalsykehusområde på 130 000 innbyggere i Bergen sentrum, Åsane, Arna og Nordhordland. Vi har årlig over 6000 polikliniske pasienter og over 10 000 innleggelser (i hovedsak øyeblikkelig hjelp).

Medisinsk klinikk har 96 senger fordelt på hhv. MINT (medisinsk intensiv), observasjonspost, medisin 3 (hjerte-/lunge), medisin 2 (generell medisin, inkl. infeksjon, gastro og endo/nefro) og medisin 5 (geriatri og slag).

Hjerte-/lungeseksjonen består av 30 senger, som betjenes av 4 kardiologer, 2 lungeleger og LIS i kardiologi og lungemedisin. Aktuell stilling er én av de fire stillingene i kardiologi.

Vi lyser nå ut fast stilling i kardiologi, ev. også seksjonsoverlege for hjerte-/lungeseksjonen. Du kan velge å søke på stilling som kardiolog og/eller stilling som seksjonsoverlege. Spesifiser gjerne i søknadsteksten hva du søker på.

Ønsket tiltredelse er 01.03.20, men tidligere/senere oppstartsdato kan også være aktuelt. Det er ønskelig med minst 2 referanser. Ta gjerne kontakt dersom du har ytterligere spørsmål om stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling og -oppfølging. Deltakelse på sengepost samt poliklinisk virksomhet
 • Veilednings- og undervisningsoppgaver, både av LIS og tidvis studenter fra UiB
 • Plikt til deltakelse i avdelingens gjeldende vaktordning
  • P.t. går man i en generell indremedisinsk useksjonert 20-delt bakvakt, med arbeid hver 6. helg. Bakvakt innebærer aktiv tid til kl. 20 hverdager og kl. 18 helgedager. Ellers oppmøte i helg til kl. 16 i helg, og ettermiddagsvakt til kl. 18 ukedager. Det gis én avspaseringsdag ifm. arbeidshelg, og 5 flyttbare avspaseringsdager pr. halvår
 • Det kan bli mulighet for ekstra kveldspoliklinikk
 • Seksjonsoverlege rapporterer til og samarbeider med klinikkoverlege og klinikkdirektør mtp. drift av seksjonen, fagutvikling m.m.

Kvalifikasjoner

 • Ferdig spesialist i kardiologi (søkere som er helt i slutten av spesialiseringsløpet kan også søke)
 • Interesse og engasjement for både kardiologi og generell indremedisin
 • Formal el. realkompetanse innenfor ledelse er en fordel (for stilling som seksjonsoverlege)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • God faglig vurderingsevne
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Medlemskap i pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Eva Martina Moter Erichsen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 95915160
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen