Kort om arbeidsgiver

Senter for kreftbehandling (SFK) lyser ut 2 x100 % fast stilling som onkolog med rask tiltredelse. Vi har et sterkt
fagmiljø med subspesialisering innen brystkreft, urogenital kreft, mage-tarm
kreft, lungekreft og kreft i sentralnervesystem. Avdelingen er involvert i ca. 85%
av all ikke-kirurgisk kreftbehandling på Sørlandet. Alle avdelingens leger er
engasjert i kliniske studier. 

SFK ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter Oslo Universitetssykehus. Avdelingen
har rundt 70 årsverk, fordelt på ca. 95 ansatte. Legestaben består av 8
spesialister i onkologi, 3 overleger med tilleggsutdanning i palliasjon samt 3
LIS-leger. Senteret er organisert i en poliklinikk for medikamentell
kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling og
en enhet for klinisk forskning.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene vil bestå av poliklinikk (medikamentell kreftbehandling og strålebehandling) samt delta i vakt ved Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker en overlege i onkologi.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Gode evner til selvstendig arbeid.
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 0047 924 95 957
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for Kreftbehandling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand