Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling for lege i spesialisering i spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med alvorlig rusproblematikk, i begge Agderfylkene.

Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, 2 poliklinikker, ambulant enhet og forskningsenhet. Døgnenhetene har tilsammen 73 døgnplasser og ligger i Arendal, Byglandsfjord og Kristiansand. De inkluderer enheter for avrusning, gruppebehandling, rehabilitering samt utredning av pasienter med samtidig psykiatri- og avhengighetslidelser (ROP). Det er også fire plasser for tvangsbehandling. Poliklinikkene er inndelt i ulike team og inkluderer LAR-tiltak. De er plassert i Arendal og Kristiansand. Forskningsenheten produserer klinikknær forskning og kan inngå i spesialiseringsløpet. Til sammen er det 221 årsverk i avdelingen.

ARA har et sterkt fagmiljø og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert institusjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder er i bruk. Avdelingen prioriterer ansattes faglige utvikling høyt. Det er pt. ansatt 10 overleger, de fleste spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, og 9 LIS.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr et full spesialiseringsløp for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Dette innebærer:
  • Deltagelse på obligatoriske og valgfrie kurs i spesialiteten
  • Sømløs rotasjon mellom ulike enheter i ARA og obligatorisk tjeneste i psykiatri
  • Tjeneste i enhet for avrusning og poliklinikk kan foregå i Arendal. Tjeneste ved øvrige enheter er i Kristiansand og Byglandsfjord.
  • Øvrige arbeidsoppgaver vil være diagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse og komorbiditet i poliklinikk og døgnbehandling. Selvstendig arbeid under veiledning i et tverrfaglig team.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført LIS1
 • Må beherske norsk godt, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for utredning, behandling og forskning i rusfeltet
 • Selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og respektfull

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Hjerkinn
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 26 00
Navn: Frode Nordhelle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 13 26 00
Navn: Hege Sannæs
Tittel: Lege i spesialisering
Telefon: 38 13 26 00
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand