Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariat som overlege i radiologi ved Radiologisk avdeling, seksjon Førde. Avdelinga har 3 seksjonar: Førde, Lærdal og Eid.

Seksjonen i Førde har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio og mammografi knytt til BDS (Brystdiagnostisk senter).
Overlege inngår i 6- delt baktvaktsordning.

Føretaket vil tilsetje dei best kvalifiserte søkarane, og har eit mål om langsiktig rekruttering.
Stillinga er ledige frå februar. Det er gode muligheter for fast stilling etter endt vikariat.

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og pasientbehandling
 • Generell radiologi

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i radiologi
 • Stillinga fordrar gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

Vi tilbyr

 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Rekrutteringstillegg
 • Hjelp med bustad
 • Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg fokus
 • IA- bedrift (inkluderande arbeidsliv)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, årsstudie / grunnfag

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Børge Stavland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 39 393
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde