Kort om arbeidsgiver

 Avdelingen for Bildediagnostikk ved Drammen sykehus dekker kravene til hele utdanningsløpet i
radiologi både i gammel ( gruppe-1-tjeneste) og ny (3b-krav) spesialistutdanning.

Det er ledig 2 stk vikariat for LIS i 100 % -stilling. Et vikariat fra 30.mars 2020 til 01.desember 2020 og et fra 15.april 2020 til 31.desember 2020, begge med mulighet for forlengelse.

Ved eventuelle interne søkere kan andre vikariater blir ledige.

Det oppgis tre referanser, hvorav en fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

LIS dekker 13- delt LIS-tilstedevakt som dekker Drammen og Kongsberg sykehus og  bidrar i internundervisning. På dagtid inngår LIS i organrotasjon som ledd i spesialisering.   

Kvalifikasjoner

 Godkjent norsk autorisasjon som lege.

Relevant yrkeserfaring blir vektlagt.

Forskningserfaring/interesse for forskning er positivt.

Behersker norsk skriftlig og muntlig meget godt.

Søkere med utenlandsk bakgrunn har bestått Bergenstesten, eller test på tilsvarende nivå. Dokumentasjon bes vedlagt.

Personlige egenskaper


Motivasjon og interesse for fagfeltet.

God faglig vurderingsevne og høy arbeidskapasitet.

Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.

Arbeider målrettet og strukturert.

Punktlig og pålitelig.

Fleksibel og løsningsorientert.

Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.                
          

Vi tilbyr

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Pensjonsordning.

Forsikringsordninger(gruppeliv, tjenestereise, ulykke fritid og yrkesskade).

Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen.

Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning.

Et godt arbeidsmiljø.

Høyt faglig nivå.

Velferdsordninger.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 93629747
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, Leger Drammen
Dronninggata 28
3004 Drammen