Kort om arbeidsgiver
Villa Enerhaugen er et spesialtilbud for yngre personer med demens. Institusjonen er ett av få steder i Norge som finnes for dem som rammes av en demenssykdom midt i livet. Vårt hovedmål er at Villa Enerhaugen skal være ledende innen pleie og behandling av yngre personer med demens. Vi har for tiden 31 døgnplasser, en avlastningsplass og seks dagsenterplasser. I tillegg har vi en Råd- og veiledningstjeneste som er et lavterskeltilbud i Oslo kommune. Våre brukere/beboere skal oppleve
hverdager med god livskvalitet med fokus på tilrettelagte og interessebaserte aktiviteter, blant annet gjennom implementering av konseptet "Bedre hverdagsliv" og bruk av personsentrert omsorg i miljøbehandlingen. Nå søker vi etter en engasjert og dyktig lege som har en helhetlig tilnærming til beboerne og liker å arbeide tverrfaglig. Stillingen er tellende for spesialiteten allmennmedisin. Vi gjør oppmerksom  på at alle leger som utfører klinisk arbeid i førstelinjetjenesten og som ikke er ferdig spesialist, må ta spesialisering i allmennmedisin, ref. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Arbeidsoppgaver
 • Utrede, behandle og følge opp beboere
 • Medisinskfaglig rådgivning ved institusjonen
 • Beboer- og pårørendesamtaler
 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, medarbeidere, studenter og turnusleger
 • Inngå  i fagmiljøet for Sykehjemsetatens legetjeneste
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med institusjonens øvrige faggrupper
 
Kvalifikasjoner
 • Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring
 • Bred kompetanse innen somatikk, demens og psykisk helse
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)
 • Erfaring fra demensomsorg og/eller psykiatri er ønskelig 
 • Relevant spesialitet, hvis spesialist
 • Inneha god digital kompetanse
 • Inneha god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem
 • I henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens §5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. 

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Faglig sterk og har evne til å dele av kunnskapen
 • Evne til å arbeide i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fast lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Gjør oppmerksom på at kun søknader på elektronisk søknadsskjema vil bli behandlet
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktpersoner
Navn: Katrine Selnes
Tittel: Institusjonssjef
Telefon: 92223565
E-post: katrine.selnes@sye.oslo.kommune.no
Navn: Thomas A. Horntvedt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 94874081
E-post: thomasalexander.horntvedt@sye.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Villa Enerhaugen
0651 OSLO