Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er et av to distriktspsykiatriske senter ved Oslo universitetssykehus HF i klinikk psykisk helse og avhengighet. Søndre Oslo DPS og bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø er i gang med å etablere en ny Flexible assertive community treatment(FACT)-enhet bestående av 3 FACT-team, et for hver bydel. Teamet/teamene skal gi et samlet tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som trenger samordnet hjelp og oppfølging fra bydel og spesialisthelsetjeneste. FACT er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der pasienten er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til pasienter som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg ordinære, stasjonære tjenester. Teamene vil være samlokalisert og organisert som egen enhet under felles enhetsleder.

FACT-enheten er en enhet i Søndre Oslo DPS og vil ha tre overleger, en for hvert team. I tillegg til overlegen vil hvert team på oppstartstidspunktet bestå av 5 casemanagere (høyskoleutdannede som sykepleiere, sosionomer, vernepleiere ergoterapeuter. Stort sett med videreutdanning), en psykolog/psykologspesialist, IPS/jobbspesialist i 33% stilling, 50% erfaringskonsulent og kontorfaglig ansatt i 50% stilling.
Intensjonen er å starte opp FACT-enheten vinter 2020. Det er ønske om tiltredelse i april 2020, men dette kan fravikes og eventuelt avtales nærmere. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker oss overlege med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. Oppgavene finnes i disse områdene:
 • Ha medisinskfaglig ansvar for behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser.Gi individuell oppfølging og samtaleterapi i samarbeid med resten av teamet
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på Dom til behandling
 • Delta i utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens drift og fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. LIS på slutten av utdanningsløpet kan også søke
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med ev.samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig og arenafleksibelt
 • Er ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte oppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Tilbud om å delta i avdelingens vaktordning for Døgnbehandlingsseksjonen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Marie Haave
Tittel: Overlege
Telefon: 23033000
Navn: Roger Munkvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95898528
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS Psykose- og rusbehandlingsseksjonen
Helga vaneksvei
1281 Oslo