Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger søker avdelingsoverlege. Avdelingen ved sykehuset inngår som en del av Klinikk for medisin og rehabilitering. Vår kjernevirksomhet er utstrakt poliklinisk virksomhet. Avdelingen har senger til disposisjon ved indremedisinsk avdeling for spesielle pasientkategorier.
Leger ved avdelingen går ikke i vakt. Avdelingen har 4 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsoverlegen inngår i avdelingens lederteam sammen med avdelingsleder, og skal medvirke til gode beslutningsgrunnlag for klinikk- og avdelingsleder
 • Avdelingsoverlegen skal sikre reell medisinsk faglig ledelse av avdelingen ved  å delta i beslutningsprosesser som spesielt angår medisinsk faglige problemstillinger
 • Avdelingsoverlegen skal være representert i klinikkråd
 • Utrede og behandle pasienter med revmatologiske
  sykdommer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i revmatologi
 • Ønskelig med lederkompetanse
 • Ønskelig med kunnskap om lov og myndighetskrav om
  ledelse og kvalitet i helsetjenesten 
 • God norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner både i forhold til pasienter,
  kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Endringsvillig og evne til å jobbe godt og
  målrettet i team
 • Stor interesse for å bidra til utvikling av
  avdelingen og fagfeltet
 • Pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet til
  stillingen

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppelivsforsikring
  og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Gudrun Veske
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098979
Hjemmeside
Arbeidssted
kirkegata 2
7600 Levanger