Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) har 4 avdelinger. Avdelingene skal innen sitt spesialfelt gi tilbud om utredning/diagnostisering, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. Avdelingene i KBF er:

 • Avdeling for barn og habilitering, HNT
 • Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, HNT
 • Avdeling for Gyn/Føde/Barsel, Sykehuset Levanger
 • Avdeling for Gyn/Føde/Barsel, Sykehuset Namsos

 

Kvinne- og barnehelseperspektivet er sentralt, det legges vekt på et nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Avdelingen består av sengepost med 15 føde/barselsenger, 6 gynekologiske senger, poliklinikker og dagenhet. Avdelingen skal gi tilbud til kvinner med gynekologiske problemstillinger, fødselshjelp og barselomsorg.

Avdeling for Gyn/Føde/Barsel Sykehuset Levanger har endret organisering og består etter omorganiseringen av 3 seksjoner:  

LIS utdanningsløp vil i 3 år av utdanning foregå ved Gyn/Føde, Levanger og ett år på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger. Gruppe 1 tjeneste gjennomføres i samarbeid med kvinneklinikken på St.Olavs hospital i henhold til individuell utdanningsplan.

Avdelingen har ledig vikariat i 100% stilling til og med 03.01.2021

Arbeidsoppgaver

Generell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner. Svangerskapspoliklinikk og fødsler ned til uke 30.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnustjeneste som lege i Norge.
 • Interesse og gjerne erfaring fra fagfeltet.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe mot vår visjon: å være på lag med våre pasienter for deres helse.
 • Faglig engasjement og evne til samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Vilje til å dele kunnskap med andre.
 • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt            

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. 
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs- bedrift.
 • Bedriftshelsetjeneste.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Mathisen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098171
E-post: marianne.mathisen@hnt.no
Navn: Marit Heggdal
Tittel: Seksjonsleder og avdelingsoverlege
Telefon: 74098197
E-post: marit.heggdal@hnt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn/Føde Levanger, Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegata 2
7600 Levanger