Kort om arbeidsgiver

Sandnessjøen ligger ute på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har daglig hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner, samt buss til jernbane. Fra flyplassen rett utenfor byen går daglige flygninger til og fra Oslo, Trondheim og Bodø.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har til sammen ca. 350 ansatte. Vi har meget bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet er preget av en åpen tone, flat organisering, samarbeid mellom avdelingene og faglig entusiasme.

Det er nå ledig fast stilling som LIS.3 med oppstart snares etter avtale, ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Avdelingen har en rehabiliteringsmedisinsk post for pasienter med tilstander som krever spesialisert rehabilitering, med hovedvekt på nevrologisk rehabilitering som hjerneslag i subakutt fase, traumatiske hodeskader og andre nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av vurderingsopphold og primærrehabilitering. Etter endt rehabilitering kan pasientene følges opp ved den den rehabiliteringsmedisinske poliklinikken ved behov, i tillegg til at det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) kan bidra til å koordinere og kvalitetssikre pasientens overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen der dette anses nødvendig.

Seksjonen har også en fysikalsk medisinsk poliklinikk med Helsearbeids-senter. Pasienter henvises til tverrfaglig utredning og vurdering ved Helsearbeid-senteret eller kun til fysikalsk medisinsk undersøkelse og vurdering hos lege. Etter utredning og vurdering kan et poliklinisk rehabiliteringsopphold ved avdelingen være en del av oppfølgingen. Arbeidet forgår i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, logoped, pleiepersonell og ernæringsfysiolog.

Seksjonen har et Ambulant rehabiliteringsteam for Helgeland som bidrar til å koordinere og kvalitetssikre pasienters overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, der dette sees som nødvendig.

Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS.3-stilling for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Arbeidstid er 40 timer pr. uke. Det er ikke vaktberedskap. Det henvises til Helgelandssykehusets HF sine hjemmesider for flere opplysninger om organiseringen av spesialistutdanningen. Arbeidet foregår i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, logoped, pleiepersonell og klinisk ernæringsfysiolog.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske godt norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samarbeide godt med pasienter og øvrig personale
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorienter
 • Faglig interesse og engasjement

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for personlig og faglig videreutvikling
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Gode kurs- og permisjonsforhold
 • En fritid i naturskjønne omgivelser
 • Avdelingen har bredt sammensatt og høy faglig kompetanse
 • Det er et godt arbeidsklima både innad i avdelingen og i sykehuset generelt

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Glasø
Tittel: seksjonsoverlege FMR
Telefon: 90470534
E-post: knut.glaso@helgelandssykehuset.no
Navn: Monica Storkjørren
Tittel: Avdelingsleder leger medisinsk område
Telefon: 45414318
E-post: monica.storkjorren@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Rehabilitering, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen