Kort om arbeidsgiver
Er du allmennlege og trives med en spennende  arbeidshverdag?   Har du lyst til å bo et sted med nærhet til fantastiske naturopplevelser  og tid til å leve?
Vi søker vikar for en av våre fastleger som skal ut i 1 års permisjon.   Som vikar vil du få ansvar for en veldrevet pasientliste på 900 pasienter samt enkelte kommunale oppgaver.   Hjemmelen er lokalisert ved Andenes legekontor sammen med 3 andre fastleger og LIS1. 
Vi  er på jakt etter deg som er opptatt av kvalitet i pasientens helsestjeneste, og som trives i en spennende arbeidshverdag.
Deltagelse i lokal og interkommunal legevaktsordning inngår i hjemmelen.
Det er en fordel å ha jobbet i allmennpraksis tidligere.  Dersom behov for veiledning kan dette avtales.


Kvalifikasjoner
-           Allmennlege
-           Full forskrivningsrett og refusjonsrett
-           Vaktkompetanse ift akuttmedisinforskriften
-           Bred klinisk erfaring.
-           Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig  (ved tvil kan dokumentasjon kreves)
-           Førerkort kl B


Betingelser:
-           0 –avtale, vi beholder basistilskuddet, og bemanner forkontor/dekker driftskostnader  og legen beholder alt av egenandeler og refusjoner
-           Øvrige betingelser kan forhandles om.

Ved spørsmål om vikariatet kan enhetsleder Beathe Andersen kontaktes på beathe.andersen@andoy.kommune.no / tlf 76115759


Benytt vårt digitale søknadssenter https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131  Saksnr: 19/1278
Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til.
Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning, tlf. 76115000.
 
Politiattest må godkjennes før tiltredelse.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntak fra offentlighet må det begrunnes, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd
 
 
SØKNADSFRIST: 15.01.2020
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Andøy kommune
Legetjenesten
Kontaktperson
Navn: Beathe Andersen
Tittel: Enhetsleder Helse og famile
Telefon: 76115759
E-post: beathe.andersen@andoy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Sak 19/1278
Arbeidssted
Andenes legekontor
Daniel Hægstads gate 24
8480 ANDENES
Søk på stillingen