Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Alta Kommune søker deg til stilling som sykehjemslege, 100 % stilling.

Alta Kommune har to 100 % stillinger som leger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i vår kommune.  Stillingene er organisert under virksomhetsleder for Legetjenesten. Stillingene er ved oppstartstidspunktet knyttet til 5 sykehjem og en korttidsavdeling (totalt 145 pasienter).

Alta Kommune er i en omstillingsprosess hvor vi vil åpne Alta Omsorgssenter i november 2020. Hovedandelen av sykehjemspasientene vil ha sykehjemsplassen sin ved Omsorgssenteret. Kontor til sykehjemslegene blir ved Alta Helsesenter frem til høsten 2020.

Vi søker deg som ønsker å være med å utvikle sykehjemstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering og avlastning. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Vi ønsker deg som søker, fordi du har gode samarbeidsevner, engasjement for sykehjemsmedisin og vil være med oss å utvikle tjenesten videre i tett samarbeid med virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for rehabilitering og mestring.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i sykehjemmet
 • Systemarbeid innen demensomsorg. Utvikle koordinerte tjenester for den demenssyke (det gode pasientforløp)
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, medisinstudenter og LIS1 leger
 • Internundervisning
 • Delta i utviklingsarbeid av samfunnsmedisinske oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjenesten i Norge eller annet skandinavisk land
 • Spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende, eventuelt påbegynt spesialisering innen allmennmedisin
 • Interesse for geriatri og demensomsorg
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Behersker de vanligste IKT verktøy
 • Referanser fra tidligere relevant arbeid
 • Bilsertifikat, må disponere egen bil.
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges og vi søker deg som er/har: 
 • Engasjert og interessert i å arbeide med eldre menneske
 • Målrettet og strukturert
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Pasienten og pårørende i sentrum. «Hva er viktig for deg?»
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team    
Vi tilbyr
 • Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp (ALIS)
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Mulig å delta i legevakt
 • Arbeidstid dag
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte. 

Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå.
 
Kommunen kan hjelpe til med å skaffe utleiebolig. 

Kontaktinformasjon

John Helland | 
Kommunalleder
T: 78 45 56 08 | M: 953 05 062

Gøril Karlsen | Virksomhetsleder
M: 917 50 865
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Alta kommune
Helse og Sosial
Arbeidssted
Alta kommune
Sandfallveien 1
9506 ALTA