Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 37 private legekontorer og 175 fastleger i Trondheim.

Ved Gløshaugen legesenter er det en ledig hjemmel som fastlege fra 1. juni 2020. Nåværende hjemmelsinnehaver har en pasientliste på 1400 personer. Listen er for tiden stengt. Ny lege står fritt til å endre listestørrelsen.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Gløshaugen legesenter ligger på NTNU campus Gløshaugen, og er organisert som et DA. Legesenteret har samarbeidsavtale og husleieavtale  med Studentsamskipnaden, som også har arbeidsgiveransvar for helsesekretærene. Legesenteret har fem legehjemler. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Gløshaugen legesenter har høyt utstyrsnivå, og er et velfungerende legesenter med et godt sosialt og faglig miljø, samt gode interne rutiner. Legesenteret holder til i lyse, romslige og nyoppussede lokaler  i gangavstand fra Trondheim sentrum. Det er godt med parkeringsplasser utenfor legesenteret. Senteret bruker i dag System X journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juni 2020. Endelig dato avklares med hjemmelsinnehaver.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Bjørg Aadahl, mobil 930 14 280, eller hjemmelsinnehaver Lars E. Halvorsen, mobil 905 42 054.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halve året.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Legesenteret driftselskap drives av legene og ny hjemmelsinnehaver må også overta administrative oppgaver knyttet til driften av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Gløshaugen legesenter
R. Birkelands vei 5
7034 TRONDHEIM