Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å arbeide med utvikling og forvaltning av helsefaglig terminologi? Vi søker deg med særlig interesse for språkvitenskap og IKT, gjerne med terminologifaglig eller helsefaglig bakgrunn!

Norge ble 1. januar 2017 medlem av SNOMED International. SNOMED CT er verdens mest omfattende kliniske terminologi beregnet for registrering av strukturert informasjon i elektronisk pasientjournal. I Direktoratet for e-helse er det nå etablert et «Norsk senter for helsefaglig terminologi» som skal ivareta myndighetsrollen for bruken av helsefaglig terminologi, og er kontaktpunktet i Norge for alle forhold tilknyttet SNOMED CT.

Terminologisenteret er et drifts- og forvaltningsorgan for den norske versjonen av SNOMED CT med eventuelle utvidelser. Senteret har kompetanse og kapasitet til å støtte implementeringsprosjekter i helsevesenet.

SNOMED CT skal tas i bruk på bred basis i Norge, og kobles mot øvrige kodeverk og variabler i "Felles språk". Senteret skal bidra inn i Program for kodeverk og terminologi for å støtte Helseplattformen og etablere "Felles språk" og en norsk utvidelse av SNOMED CT for hele helse-Norge.
SNOMED CT er en internasjonal terminologi, og det vil være behov for oversettelser av den internasjonale versjonen, samt spesielle utvidelser for Norge. Drift og utvikling av temrinologien utføres i tett samarbeid med SNOMED International og SNOMED-sentre i andre land.

Vi søker nå derfor etter to terminologer som vil jobbe i Norsk senter for helsefaglig terminologi. Begge stillingene er faste og er for tiden plassert i Avdeling helsefaglige kodeverk, Seksjon normering terminologi. Dette er to 100 %-stillinger, men det kan også være aktuelt med deltidsansettelser.

Arbeidsoppgaver
Ansvarsområder og sentrale oppgaver
Som terminolog vil du delta i utvikling, tilpasning og innføring av terminologien SNOMED CT i Norge.
Følgende oppgaver ligger til stillingen:
 •  rådgivning og utredning på bruk av terminologi innen helsefaglige områder
 • terminologiutvikling av SNOMED CT som innebærer å utvide terminologien med nye begrep og oversette terminologi fra engelsk til norsk
 • forvaltning av terminologi, inkludert oversikt og oppfølging av bruk i Norge
 • deltakelse i etableringen av et økosystem for kodeverk og terminologier, slik at de kan anvendes av ulike elektroniske pasientjournaler og helseregistre
 • bidra i koordinering av referansegrupper og redaksjonskomite
Du vil delta i tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen, mellom divisjonene i direktoratet og innenfor helse- og omsorgssektoren. En av stillingene vil få en rolle i oppfølging av relasjonen med SNOMED international og andre lands SNOMED sentre. Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingene.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg med språkfaglig bakgrunn eller erfaring med bruk av kodeverk, gjerne med interesse for medisinsk fagspråk eller annet normerende begrepsarbeid.

Du må ha
 • språkfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • erfaring innenfor språkvitenskap og/eller helsefaglig terminologi eller koding
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.

Vi ønsker at du har
 • erfaring med oversettelse fra engelsk til norsk
 • kunnskap om helsefaglige terminologier, spesielt SNOMED CT
 • erfaring i opplæringsaktiviteter
 • kunnskap om lingvistikk, oppbygging av språk
 • erfaring fra arbeid innen helsefag er en fordel
 • internasjonal erfaring er en fordel
Personlige egenskaper
For å lykkes i stillingen må du ha gode samarbeidsevner, god rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner og nettverk. Videre er du faglig dyktig, analytisk og praktiserer åpenhet.
Vi tilbyr
 • stilling som 1434 Rådgiver / 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 640 200 – 934 800 (lønnstrinn LTR 70 – LTR 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen
I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det.

Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med Seksjonssjef Jørn Andre Jørgensen på tlf. 45402407
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi
Kontaktperson
Navn: Jørn Andre Jørgensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 45 40 24 07
Hjemmeside
Arbeidssted
Skøyen, Oslo
Verkstedsveien 1
0277 OSLO