Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å arbeide med utvikling og forvaltning av helsefaglig terminologi? Vi søker deg med særlig interesse for helse, språkvitenskap og IKT!

Norge ble 1. januar 2017 medlem av SNOMED International. SNOMED CT er verdens mest omfattende kliniske terminologi beregnet for registrering av strukturert informasjon i elektronisk pasientjournal. I Direktoratet for e-helse er det nå etablert et Norsk senter for helsefaglig terminologi som skal ivareta myndighetsrollen for bruken av helsefaglig terminologi, og er kontaktpunktet i Norge for alle forhold tilknyttet SNOMED CT.

Terminologisenteret er et drifts- og forvaltningsorgan for den norske versjonen av SNOMED CT med eventuelle utvidelser. Senteret har kompetanse og kapasitet til å støtte implementeringsprosjekter i helsevesenet.

SNOMED CT er en internasjonal terminologi, og det vil være behov for oversettelser av den internasjonale versjonen, samt spesielle utvidelser for Norge. SNOMED CT må forankres i fagmiljøene, og terminologien må få et godt språk som er kjent og nyttig i dokumentasjon. Vi søker etter to nye ansatte med helsefaglig bakgrunn som har god innsikt i språket som brukes ihelsesektoren. Disse vil arbeide for å knytte språket som brukes i klinisk arbeid til terminologien SNOMED CT, hos oss i Norsk senter forhelsefaglig terminologi. 

Stillingene er fast og er for tiden plassert i Avdeling helsefaglige kodeverk, Seksjon Normering terminologi. Det er 100 %-stillinger, men det kan også være aktuelt med deltidsansettelser.

Arbeidsoppgaver
Du vil med din helsefaglige kompetanse delta i utvikling, tilpasning og innføring av terminologien SNOMED CT i Norge.
Følgende oppgaver ligger til stillingen:
 • faglig rådgivning og utredning på bruk av terminologi innen helsefaglige områder
 • terminologiutvikling av SNOMED CT som innebærer å utvide terminologien med nye kliniske begrep og
 • oversette terminologi fra engelsk til norsk
 • forvaltning av terminologi, inkludert oppfølging av bruk i Norge
 • deltakelse i etableringen av et økosystem for kodeverk og terminologier, slik at de kan anvendes av ulike elektroniske pasientjournaler og helseregistre, og blir riktig og relevant for klinisk praksis.
Du vil delta i tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen, mellom divisjonene i direktoratet og innenfor helse- og omsorgssektoren. Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner
Du må ha
 • medisinsk eller helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • minimum 3 års klinisk erfaring
 • erfaring med bruk av terminologier eller kodeverk
 • interesse for språkvitenskap og IKT
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.

Vi ønsker at du har
 • kompetanse innen språkvitenskap eller terminologikunnskap
 • erfaring med bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren
 • god kunnskap om helsefaglige kodeverk og kodingsprosesser
 • erfaring i opplæringsaktiviteter

Personlige egenskaper
For å lykkes i stillingen må du ha gode samarbeidsevner, god rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner og nettverk. Videre er du faglig dyktig, analytisk og praktiserer åpenhet.
Vi tilbyr
 • stilling som 1434 Rådgiver / 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 640 200 - 934 800 (lønnstrinn LTR 70 - LTR 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen
I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det.
Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med Seksjonssjef Jørn Andre Jørgensen på tlf. 45402407
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi
Kontaktperson
Navn: Jørn Andre Jørgensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 45 40 24 07
Hjemmeside
Arbeidssted
Skøyen, Oslo
Verkstedsveien 1
0277 OSLO