Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å arbeide med utvikling og forvaltning av helsefaglig terminologi? Vi søker deg med særlig interesse for språkvitenskap og IKT, gjerne med terminologifaglig eller helsefaglig bakgrunn!

Norge ble 1. januar 2017 medlem av SNOMED International. SNOMED CT er verdens mest omfattende kliniske terminologi beregnet for registrering av strukturert informasjon i elektronisk pasientjournal. I Direktoratet for e-helse er det nå etablert et Norsk senter for helsefaglig terminologi som skal ivareta myndighetsrollen for bruken av helsefaglig terminologi, og er kontaktpunktet i Norge for alle forhold tilknyttet SNOMED CT.

Terminologisenteret er et drifts- og forvaltningsorgan for den norske versjonen av SNOMED CT med eventuelle utvidelser. Senteret har kompetanse og kapasitet til å støtte implementeringsprosjekter i helsevesenet.

SNOMED CT er en internasjonal terminologi, og det vil være behov for oversettelser av den internasjonale versjonen, samt spesielle utvidelser for Norge. I tillegg er Norsk senter for helsefaglig terminologi ansvarlig for å vedlikeholde og publisere en norsk utgave. Dette gjøres i nært samarbeid med SNOMED international, og erfaringer deles med andre land. I tillegg må innsatsen knyttet til dette trekkes sammen for å etablere en nasjonal modell for terminologi.

Vi søker etter deg som vil jobbe med det internasjonale miljøet for å bygge et godt Norsk senter for helsefaglig terminologi, støttet av gode prosesser og gode verktøy.

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling helsefaglige kodeverk, Seksjon Normering terminologi.

Arbeidsoppgaver
Som rådgiver vil du delta i utvikling, tilpasning og innføring av terminologien SNOMED CT i Norge. Med et hovedfokus rettet mot å etablere kode prosesser og støttefunksjoner. For å oppfylle dette må du opparbeide en god forståelse av behovet i sektoren.
Følgende oppgaver ligger til stillingen:
 • prosesstyring og etablering av støttefunksjoner rundt etableringen av SNOMED CT
 • tett dialog med SNOMED International
 • forvaltning av terminologi, inkludert oversikt og oppfølging av bruk i Norge
 • deltakelse i etableringen av et økosystem for kodeverk og terminologier, slik at de kan anvendes av ulike elektroniske pasientjournaler og helseregistre
Du vil delta i tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen, mellom divisjonene i direktoratet og innenfor helse- og omsorgssektoren. Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner
Du må ha
 • helsefaglig utdanning og/eller IKT-utdanning, på masternivå
 • minimum 3 års erfaring innenfor helsesektoren
 • erfaring eller utdanning innen medisinsk terminologi eller koding
 • erfaring med IKT-løsninger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.
Vi ønsker at du har
 • erfaring med teknisk/fagspråk på engelsk erfaring med helsefaglig administrasjon og forvaltning
 • erfaring med bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren
 • god kunnskap om helsefaglige kodeverk og kodingsprosesser
 • erfaring i opplæringsaktiviteter

Personlige egenskaper
For å lykkes i stillingen må du ha gode samarbeidsevner, god rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner og nettverk. Videre er du faglig dyktig, analytisk og praktiserer åpenhet .

Vi tilbyr
 • stilling som 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 640 200 - 934 800 (lønnstrinn LTR 70 - LTR 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen
I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det.

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med Seksjonssjef Jørn Andre Jørgensen på tlf. 45402407
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi
Kontaktperson
Navn: Jørn Andre Jørgensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 45 40 24 07
Hjemmeside
Arbeidssted
Skøyen, Oslo
Verkstedsveien 1
0277 OSLO