Kort om arbeidsgiver
Lis - 3 søkes i Avdeling for endokrinologi. Avdeling for endokrinologi er en av 7 avdelinger på Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet og deler sengepost med Avdeling for nyresykdommer. Avdelingen gir en helhetlig utredning- og behandlingstilbud i endokrinologi. 

Arbeidsoppgaver

- Utredning og behandling på poliklinikk og i sengeposter, deltagelse i vaktordning

- Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling

Kvalifikasjoner

- Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

- For stillingen kreves norsk autorisasjon

- Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

- Vennligst oppgi to referansepersoner 

- Erfaring i endokrinologi vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og ferdigheter i kommunikasjon

- Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel 

- Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

- Ha gjennomføringsevne og være nytenkende 

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92466240
E-post: Bjorn.Olav.Asvold@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim