Kort om arbeidsgiver
Ved Sandtangen legesenter er det ein nyoppretta heimel for ALIS-lege innanfor prosjektet ALIS-Vest. Driftsforma er valfri, og kommunen vil legga til rette for fastlønnsavtale eller næringsdrift, alt etter søkjar sine preferansar.

OM ARBEIDSOPPGÅVENE
Kurativt pasientarbeid
Det kan vera aktuelt med kommunalt arbeid på helsestasjon eller sjukeheim.
Legevakt: ca. 25-delt ved Klepp og Time legevakt kl. 15–23 kvardagar og i tidsrommet 08–23 i helger
Nattevakter ved interkommunal legevakt på Sandnes, ca. 60-delt kl 23–08.
 
 
KVALIFIKASJONAR
Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1-teneste
Gode norsk-ferdigheiter, munnleg og skriftleg
God til å kommunisera og gode samarbeidsevner
God til å arbeida strukturert og sjølvstendig
Bidra til eit godt kollegialt miljø på legesenteret
 
Andre krav
Politiattest, ikkje eldre enn tre månader
Økonomiske vilkår ved val av inngåelse av avtale om privat næringsdrift for ALIS.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktperson
Navn: Heidi Garborg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 51776243/99315148
E-post: heidi.garborg@time.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandtangen legesenter
Arne Garborgsveg 30
4340 BRYNE