Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel ved Sentrumsklinikken i Asker kommune  

Arbeidsoppgaver
På grunn av forventet befolkningsøkning utlyser Asker kommune en ny fastlegehjemmel ved Sentrumsklinikken med tiltredelse april/mai 2020.

Senteret er en godt utstyrt 6-legepraksis midt i Asker sentrum med svært gode tog- og bussforbindelser. Senteret benytter system X og Melin fakturering.

Ny lege begynner med 0-liste, men vil i samarbeid med etablerte fastleger ha gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang.

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Asker kommune har felles legevakt med Bærum kommune. Legevakten driftes av Bærum kommune og ligger på Bærum sykehus. Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. Ny lege er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger. 
   
Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, god erfaring fra allmennmedisin i Norge, gjerne innen nevrologi og indremedisin. Det er ønskelig at søker har erfaring med ultralyd. Innen administrasjon ser senteret for seg at ny lege vil overta som dataansvarlig.

Søker må inneha norsk autorisasjon, og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Betingelser for inntreden i hjemmelen avtales med senterets andre fastleger i tråd med sentrale avtaler.
     
Personlige egenskaper
Man må ha gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Eidså
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: 92232429 etter kl.18
Navn: Bengt Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Sentrumsklinikken
Bankveien 1
1383 ASKER