Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslege i 100 % stilling ved Søndre Borgen akutt- og korttidsavdeling.
Søndre Borgen akutt og korttidsavdeling har 9 kommunale akutte døgnplasser (KAD) og 23 korttidsplasser.
Avdelingen tilbyr tidsbegrenset opphold for personer som trenger videre behandling og døgnkontinuerlig helsehjelp etter sykehusopphold eller fra hjemmet. Avdelingen samarbeider tett med tjenestetildelingen, hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle aktører.
Avdelingen har en tverrfaglig stab bestående av lege, sykepleiere, spesialsykepleier, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og kjøkkenassistenter.
Sykehjemslegen er organisert i avdeling Vaksinasjon og legetjenester, og vil inngå i et kollegialt samarbeid med leger innen de øvrige kommunale helsetjenestene.
Sykehjemslegen vil ha sitt daglige virke i Søndre Borgen akutt og korttidsavdeling.
Vikariatet er ledig i et år fra 01.03.2020  

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av pasienter
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av LIS 1
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Mulig andre kommunale arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin/indremedisin/geriatri eller påbegynt spesialisering innen allmennmedisin
 • Fullført LIS1 og turnustjeneste er et absolutt krav
 • Har erfaring og/eller interesse for sykehjemsmedisin      
 • Arbeider godt selvstendig, systematisk og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner og er fleksibel 
 • Har kunnskap om og engasjement for tverrfaglig arbeid
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Erfaring med Gerica er en fordel
 • Norsk autorisasjon og god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges             
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bengt Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
E-post: bengt.kallevik@asker.kommune.no
Navn: Anne Marit Hegge
Tittel: Avdelingsleder
E-post: anne.marit.hegge@asker.kommune.no
Arbeidssted
Borgen
Søndre Borgen 16
1388 BORGEN