Kort om arbeidsgiver
Søgne legesenter i Kristiansand kommune har ledig en etablert fastlegehjemmel.
- Hjemmelen hadde 900 listepasienter i desember 2019.
- Planlagt overdragelse: Snarest.
- Det er 11 etablerte fastlegehjemler ved legesenteret.
- Nettside for mer informasjon: http://sognelegesenter.no/.

Om legesenteret
Legesenteret har god beliggenhet vest i Søgne i Kristiansand kommune og har god tilgjengelighet for publikum. Legekontorene har moderne lokaler, er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.
Ved Søgne legesenter arbeider det totalt 12 fastleger og 1 turnuslege. Senteret har meget tett samarbeid med en øyelegepraksis like ved. Det er meget stor stabilitet ved legesenteret både blant leger og helsesekretærer. Senteret har alt aktuelt utstyr inklusiv ultralyd.    

Spesialisering i allmennmedisin
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

Informasjon om søknad
- Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
- Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.
Arbeidsoppgaver
 • Hjemmelen kan bli tillagt inntil 20 % offentlig allmennlegearbeid.
 • Hjemmelen deltar i offentlig legevaktsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter/erfaringer vektlegges
 • Krav om politiattest
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper  
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
 • Strukturert og evne til å arbeide selvstendig
Vi tilbyr
 • Kristiansand har en moderne veldrevet legevakt med kompetent hjelpepersonell, gode vaktordninger og lav vaktbelastning.
 • Yngre leger oppfordres til å søke .
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frank Andersen
Tittel: Fastlege
Telefon: 90527091
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Navn: Erling Ytrehus
Tittel: Medisinsk-faglig rådgiver
Telefon: 99558949
Arbeidssted
Søgne legesenter
Rådhusveien 7
4640 SØGNE