Kort om arbeidsgiver

Avd. Østmarka er et psykiatrisk sykehus som har totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk seksjon med sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, pt. lokalisert på Brøset. 

LEGE I SPESIALISERING

100 % fast stilling, tiltredelse etter avtale.

 Stillingen er utdanningsstilling ved avd. Østmarka. For stillingen kreves dokumentert autorisasjon og gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1).

Stillinger for leger i spesialisering er en del av den totale utdanningen, med rett til rotasjon innen alle relevante seksjoner og avdelinger i Divisjon psykisk helsevern. Divisjonen er godkjent for fem år. Avd. Østmarka fyller alle  krav til akademisk kompetanse. Interesserte leger i spesialisering ønskes velkommen til et godt og interessant fagmiljø og en systematisk og grundig spesialisering.

Arbeidsoppgaver

  • Den som ansettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning. 
  • Ansettelse i stillingen medfører også forpliktelse til undervisning av studenter.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege, gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1).
  • Det vil bli lagt stor vekt på relevant klinisk erfaring fra psykiatri.
  • Det søkes etter kandidater med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper

  • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som samarbeidsevne, selvstendighet, nøyaktighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid vektlegges også.

Vi tilbyr

  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
  • Lønn etter gjeldende overenskomst.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester. 
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Pål Sandvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 29 98
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon Psykisk Helsevern, Avdeling Østmarka
Østmarkveien 29 a
7040 Trondheim