Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.
Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen skal være avsluttet innen ca. et år.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i 4 seksjoner og omfatter fagområdene immunologi, allergi, flowcytometri og blodbank. Avdelingen har en seksjon ved Orkdal sykehus som omfatter blodbank og medisinsk biokjemi. Stillingen er organisert i Seksjon medisin. Seksjonen har 4,4 overlegestillinger og 3 LiS-stillinger. Alle legene deltar i vaktordning (hjemmevaktordning hele døgnet).
Avdelingen utdanner spesialister innen fagområdet, og har undervisning og veiledning av studenter og kliniske avdelinger.
Legene har veiledning innen transfusjonsmedisin ved sykehusene i Helse Midt-Norge. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innen alle spesialitetens fagområder i avdelingen
 • Bidra til utvikling av fagområdene innen spesialiteten
 • Samarbeid med avdelingens leger og bioingeniører
 • Deltagelse i vaktordning
 • Undervisning
 • Medisinsk veiledning i helse-regionen kan være aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen immunologi og transfusjonsmedisin

Personlige egenskaper

 • God muntlig kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 72573248
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Harald Hardrådes gate 17
7030 Trondheim