Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Embedseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis ved Fornebu legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel 
 • Det er ønskelig å overføre pasienter til den nye hjemmelen, dette etter nærmere avtale 
 
Andre opplysninger 
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter helse og omsorgstjenesteloven 5-4
 • Tiltredelse etter avtale
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende satser
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med øvrig hjemmelsinnehaver ved Fornebu legesenter om betingelser ved avtaleinngåelse 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92212036
Søknad
Søknad merkes: 4168293155
Arbeidssted
Fornebu legesenter
Kilenveien 45
1366 LYSAKER