Kort om arbeidsgiver
 • Er du vår nye fastlege?
 • Ønsker du å utføre en viktig jobb sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnere?
 • Ønsker du å ta del i et lokalmiljø med full barnehagedekning, rikt kulturliv og gode og varierte muligheter for idretts- og friluftsliv?

Arbeidsoppgaver
Ved Solsiden legesenter er det fra juni 2020 ledig 100 % hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Legesenteret består av to leger. Hjelpepersonell er sykepleierutdannet.

Solsiden legesenter er sentralt beliggende i Risør sentrum. Listelengde er 1200 og praksisen er veldreven over mange år med mulighet for god inntjening. For å gi best mulighet for å gjennomføre legejobben i en hverdag med stadig nye utfordringer, vil Risør kommune fra juni 2020, drifte legesenteret. Det inngås separat avtale om driften. Basistilskudd utbetales ikke. 

Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege. Fastlegen er sentral i en kommunal helsetjeneste med stadig flere og mer komplekse oppgaver. Personlig egnethet og evne til samhandling vektlegges ved tildeling.

Primært søkes det etter spesialist i allmennmedisin, men leger som er i et spesialiseringsløp kan også søke. Arbeidsoppgaver og ansvar er slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Senteret bruker fagsystemet Infodoc Plenario.

Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fem av legene er spesialister i allmennmedisin. Felles kommunelege med Tvedestrand er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri. Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Dette er en veldrevet legevakt, med overkommelig vaktbelastning. Daglegevakt dekkes av fastlegene på rundgang.  


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Utdanningsnivå
 • Høgskole/universitetsnivå
 • Medisin, utdanningstittel. Lege  

Vi tilbyr
 • Ryddige avtaleforhold
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • En spennende arbeidshverdag
 
Annet
 • Det forutsettes at praksis overdras fra dagens hjemmelshaver i tråd med ASA 4310
 
Tiltredelse
 • Det er ønskelig med tiltredelse juni 2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 911 31 590
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 20 078
Arbeidssted
Solsiden Legesenter
Solsiden 20A
4950 RISØR
Mer om arbeidsgiver

Risør kommune har i underkant av 7000 innbyggere, full barnehagedekning og gode helsetilbud. Byen Ri...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image