Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det å være allmennlege på Nordkyn-halvøya er annerledes enn mange steder i landet. Legetjenesten dekker kommunene Lebesby (tettsted Kjøllefjord) og Gamvik (tettsted Mehamn). Befolkningen på Nordkyn har landets lengste avstand til sykehus langs vei (34 mil). Avstanden til våre små bygdesamfunn er også lang. Været som kan medføre stengte veier og stengt lufthavn i Mehamn gjør legevakta utfordrende, men også faglig tilfredsstillende. Det må understrekes at flertallet av vaktene er rolige fordi samlet befolkningstall er ca. 2500 innbyggere. 

Kommunen har prioritert god legebemanning blant annet for å minske vaktbelastningen. De siste år har vi hatt full bemanning med 2 fastleger og 1 turnuslege både i Kjøllefjord og Mehamn som gir 5/6 delt vakt. Antall pasienter på fastlegelistene er ca. 625.

I tillegg til legevakta har vi også vaktansvar for våre gode sykestuer/sykehjem i Mehamn og Kjøllefjord. I påvente av transport overvåker vi av og til pasienter på våre sykestuer som andre steder befinner seg på sykehusenes intensivavdelinger. Men ''Finnmarksmodellen'' der sykestuer, AMK, luftambulansetjenesten, velutdannet ambulansepersonell og sykepleiere samhandler med fastlegene gjør at uheldige hendelser forekommer svært sjeldent. Det gode samarbeidet med Finnmarksykehusene og UNN Tromsø gjør at tilgangen til best mulig faglig veiledning er umiddelbart tilgjengelig til beste for pasienten. Dette er spesielt viktig i en tid der flere sykehusoppgaver overføres til fastlegene.

Fastlegene på Nordkyn er viktige samarbeidspartnere og vi kan sette av tid til samhandling. I våre arbeidsplaner kan det ved behov settes opp faglige samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, fysioterapeutene, NAV, ruskonsulent, kommunepsykolog m.fl. innenfor vanlig arbeidstid. Samarbeidet med 2.linjetjenestene er godt. DPS Lakselv/Karasjok tilbyr regelmessig lyd/bilde veiledning for felles pasienter, og psykiater fra DPS besøker våre 2 legesentre regelmessig for veiledning.

Hos oss kan man starte i jobben uten krav om kjøp av fastlegehjemler og kommunen tilrettelegger for at alle leger kommer i gang med spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering av spesialiteten. Fylkeslegen holder god kontakt med våre kommuner og tilrettelegger for spesialisering i samfunnsmedisin for de som ønsker det. 

Ved å bli fastlege ved Nordkyn legetjeneste får man lov til å være lege med de utfordringer og gleder som hører med. Samtidig får man mulighet for tid til familie og fritidsinteresser.


Kvalifikasjoner:
 • Ønskelig med erfaring og interesse for samfunnsmedisin, samt spesialisering i allmennmedisin
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode ferdigheter i norsk eller svensk er et absolutt krav

Vi tilbyr
 • En faglig utfordrende stilling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode arbeidsforhold i store og velutstyrte lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for fleksibel stillingsprosent
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen
For spørsmål om stillingen, kontakt:
 • Helse- og omsorgssjef Muna Larsen, tlf: 47 82 90 05
 • Kommuneoverlege Marius Lier, tlf: 91 85 81 98
ved problemer med registrering av søknad, kontakt:
 • Personal- og serviceleder Anne Lill Fallsen, tlf: 97 99 09 05

Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker ikke kontakt med andre enn søkere.


Annet:
Gamvik og Lebesby kommuner inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarksfradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.

Vi imøteser din søknad og ajourført CV via link på denne siden, og presiserer at det må søkes via www.jobbnorge.no
Attester og vitnemål skal ikke legges ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju eller ved forespørsel. Det må oppgis to referanser av nyere dato.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette jf. offentleglova §25
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lebesby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Muna Larsen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 478 29 005
Navn: Marius Lier
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91858198
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Arbeidssted
Johan Larsens vei 10-12
9770 MEHAMN