Kort om arbeidsgiver
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK Oslo) er en del av Prehospital klinikk ved OUS Ullevål, landets største og mest aktive akuttmedisinske bedrift. AMK Oslo håndterer omlag 220.000 medisinske nødmeldinger til 113 årlig og dekker et område med 1,7 millioner mennesker. Området omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Kongsvingerregionen.

AMKs kjerneoppgaver er å besvare medisinsk nødtelefon og
koordinere ambulanseressursene i vårt distrikt. AMK Oslo har over 100 ansatte. I tillegg har vi egne ansatte med ansvar for operativ ledelse, fagutvikling og drift/turnus.

En av våre overleger går ut i permisjon og vi trenger en ny kollega. Stillingen er et vikariat i 50 % stilling f.o.m. 01.01.2020 t.o.m. 31.12.2020.

Det er tre overleger ved AMK Oslo. Legene skal være pådrivere for
fagutviklingen ved AMK Oslo og sikre at vår tjeneste er preget av høy kvalitet. De skal sikre et godt samarbeid med både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i vårt område. Det er nødvendig med god innsikt i hvordan de forskjellige prehospitale aktørene i den akuttmedisinske kjeden fungerer. Mye av arbeidet retter seg mot samarbeid med andre instanser som primærhelsetjeneste, psykiatriske institusjoner, de andre nødetatene med mer.

 Arbeidsoppgaver
 • Systemarbeid for de prehospitale tjenestene i Norges største prehospitale miljø
 • Undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Utvikling av faglige og praktiske prosedyrer
 • Arbeid med tilretteleggelse for og deltakelse i forskning
 • Arbeid med klagesaker og medisinske avvik
 • Samhandling og møteaktivitet med AMKs interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 •  Norsk autorisasjon som lege 
 • Erfaring fra prehospitalt akuttmedisinsk arbeid
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Interesse for og gjerne erfaring fra administrativt systemarbeid
 • God skriftlig framstillings-, kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Kjennskap til organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Nødvendig kunnskap og ferdigheter for å drive frem faglige prosesser og kontinuerlig kvalitetsarbeid

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 1-1-3
Kontaktpersoner
Navn: Gry Jerijervi
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 948 17 966
Navn: Oddbjørn Hagen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95251038
Arbeidssted
Prehospital klinikk, Ullevål
Kirkeveien 166
0450 Oslo