Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på 800.  Bjerkvik legesenter er per dags dato en solopraksis, men med tanker om overgang til gruppepraksis.
 • Inntil 7,5 timer pr.uke allmenne offentlige legeoppgaver (sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste m.m.) i deler av utdanningsløpet.
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning med inntil 2-3 vakter pr. måneder. Legevakten har "ønsketurnus"  og du vil dermed ha mulighet velge de vaktene du ønsker. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • Gode norsk-kunnskaper
 • God muntlig -og skriftlig fremstillings evne
 • Ha lyst til å drive privat praksis med de fordeler det medfører
Personlige egenskaper
 • Ønsker en lege med god samarbeidsevner som ønsker å drive privat legepraksis i et senter sammen med andre private leger
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig, men også i team
 • Personlig egnethet  vektlegges spesielt
Vi tilbyr
 • Spennende utdanningsstilling i erfarent allmennlegemiljø
 • Bjerkvik er et veletablert legesenter. Bjerkvik er ett tettsted ca 10 km fra Narvik sentrum med ca 1150 innbyggere
 • Legesenteret har per i dag 1 allmennlege og LIS1 lege. Det er diabetessykepleier tilknyttet legesenteret, i tillegg til legesekretærer og helsefagarbeider
 • Legekontorene er relativt store  kontorer og moderne utstyrt
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett.  Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett
Synes du at dette høres interessant ut er du velkommen som søker.
Ønsker du å vite mer om hjemmelen må du gjerne ta kontakt med enhetsleder Astrid Schøning, tlf.: 916 74209.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Bjerkvik legesenter
Kontaktperson
Navn: Astrid Schøning
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 916 74 209
E-post: astrid.schoning@narvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: ID:4170003289
Arbeidssted
Bjerkvik
Trollvikveien 32
8530 Bjerkvik