Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling, i Nevroklinikken, består i dag av de to tidligere nevrologiske avdelingene ved Ullevål og Rikshospitalet samt seksjon for hjerneslag. Den samlede avdelingen har i dag områdefunksjon for Oslo, samt regionsfunksjon for hele Helse Sør-Øst. Fra 2019 har avdelingen også ansvar for behandling av akutt hjerneslag for
hele Oslo.

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst (Rikshospitalet) og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo (Ullevål). Avdelingen har universitetsfunksjon med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi. Både med hensyn på klinisk virksomhet og forskning har avdelingen spesielt stor ekspertise knyttet til hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose (MS) og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg, smertefulle sykdommer i perifere nerver men også en rekke andre tilstander.

Vi søker etter en overlege (100 %) i fast stilling som vil ha sin ansettelse knyttet til Seksjon for nevrologi Ullevål  og delta i seksjonens bakvaktlag. Man vil i denne stillingen samarbeide tett med avdelingens øvrige seksjoner og rotasjon mellom seksjonene/sengepostene i Nevrologisk avdeling kan forekomme. Avdelingen har inngått avtale om legetjenester ved MS-senteret i Hakadal og stillingen vil kunne inngå i denne tjenesten. Vi søker spesialist med god faglig kompetanse og med gode samarbeidsevner, som liker å arbeide i et travelt arbeidsmiljø og med videreutvikling av avdelingens tjenester. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til avdelingens sengepost og poliklinikk
 • Aktivt bidra til å utvikle seksjonens virksomhet med kvalitet på høyt internasjonalt nivå 
 • Bidra til veiledning og undervisning
 • Overlegene går for tiden 13-delt bakvakt
 • Fremme samarbeid innad i Nevrologisk avdeling og med andre samarbeidspartnere
 • Bidra til et godt, stimulerende, inkluderende og åpent arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

 •   Lege med norsk autorisasjon og  spesialistgodkjenning i nevrologi
 •   Gode vurderingsevner  
 •   Forskningserfaring
 •   Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi søker etter overlege (100 %) i fast stilling
 •  Mulighet for forskning 
 •  En spennende stilling i en seksjon og fag med store utviklingsmuligheter
 •  Kompetente og engasjerte kollegaer             
 •  Lønn etter avtale

Søknad skal inneholde 

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk, forskning ( publikasjonslister) 
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner
 • Referanser 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Flinstad Harbo
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99546680
E-post: HAHB@UUS.no
Navn: Mathias Toft
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99514189
E-post: mtoft@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: 4171984291
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Ullevål
Ullevål
0424 OSLO