Kort om arbeidsgiver
For å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for myndigheter og partene slik at arbeidsrelatert sykdom og sykefravær kan forebygges, trenger vi en dyktig lege med på laget. Er du i tillegg analytisk, evner å heve blikket og motiveres av muligheten til å jobbe tverrfaglig? –Da bør du lese videre!

På STAMI får du bruke din kunnskap og dine erfaringer i et samfunnsmessig viktig felt i samarbeid med kompetente og engasjerte kollegaer. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og det er en klar forventning at du på sikt tar en arbeidsmedisinsk spesialisering.
Avdeling for nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) har ansvar for innholdet på en nasjonal nettside med arbeidsmiljøfakta (https://noa.stami.no/), og utgir Faktabok om arbeidsmiljø og helse hvert tredje år. Vi er også pådrivere for å styrke utviklingen av datagrunnlag og indikatorer på arbeidsmiljøområdet, og jobber for å utnytte potensialet i tilgjengelige nasjonale data fra SSB, NAV, helseregistre mv.

Avdelingens medarbeidere er også involvert i forskningsprosjekter som styrker og kvalitetssikrer det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse. NOA har også viktige forvaltningsstøttende oppgaver knyttet til rådgivning mot myndighetene og tilsynene på arbeidsmiljøområdet, og er leverandør av kunnskapsgrunnlaget som Arbeidstilsynet legger til grunn for sine tilsynsprioriteringer. Arbeidsoppgavene utfører vi både selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver
 • Analysere data, beskrive og formidle utviklingstrekk på arbeidsmiljøfeltet
 • Bidra til å videreutvikle eksisterende datakilder for å forbedre statistikkgrunnlag innen viktige arbeidsmedisinske diagnosegrupper som f eks lunge-, hud- og kreftsykdommer og psykiske lidelser
 • Bidra til utvikling av gode analyser av data og formidling av resultater fra ulike datakilder med analyseverktøyet Tableau
 • Svare på eksterne henvendelser fra bedriftshelsetjenester, media og myndigheter mv.
 • Delta som representant for STAMI/NOA i eksterne programmer/råd, utvalg, undervisning/formidling mv.
 • Bidra inn i ulike oppgaver hvor arbeidsmedisinsk kompetanse er nødvendig (f eks høringer, utredninger mv)
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen, PhD er en fordel
 • Kjennskap til epidemiologiske metoder vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller forvaltning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med bruk av forskjellige statistiske analyser og statistikkprogramvare
Personlige egenskaper
 • du er god til å organisere eget arbeid og tar ansvar for framdrift og kvalitet
 • du tenker utvikling i arbeidet du gjør
 • du evner å yte service og kommunisere med brukere og samarbeidspartnere
 • du samarbeider godt med andre og deler kunnskap
 • du trives med en innholdsrik hverdag og kan omstille deg i takt med behov i organisasjonen
Personlig egnethet vektlegges og vurderes gjennom intervjuer og referanser.

Vi tilbyr
Stillingen er en fast heltidsstilling som lønnes etter statens regulativ som
 • lege kode 0773 fra kr. 504.700 til kr. 605.500, eller som
 • overlege kode 0207 fra kr. 542.400 til 723.200, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.
Det innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
I tillegg kommer et fremforhandlet kronetillegg for leger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I STAMI er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere som har nedsatt funksjonsevne gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14. Vi ønsker å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Tiltredelse: etter avtale
Søknadsfrist: 13.01.2020

Attester og publikasjoner medbringes til et evt. intervju.
Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort i henhold til Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Kontaktperson
Navn: Berit Bakke
Tittel: Avdelingsdirektør, NOA
Telefon: 23 19 51 46 / 944 97 899
E-post: bba@stami.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Gydas vei 8, Majorstuen
0363 OSLO